Συμφωνία Αλήθειας

Αρκετά με τους πολιτικούς που με τα μεγάλα λόγια μικραίνουν την Ελλάδα. Η χώρα χρειάζεται μια Συμφωνία Αλήθειας.

Στη Θεσσαλονίκη παρουσίασα το σχέδιο μου για τη μείωση των φόρων, την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Καλώ όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες να διαβάσουν και να ακούσουν αυτές τις προτάσεις. Προχωράμε μαζί για την Ελλάδα που δουλεύει ξανά.